Detay Sigorta | İŞ YERİ / KONUT SİGORTASI
16329
page,page-id-16329,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

İŞ YERİ / KONUT SİGORTASI

İŞ YERİ / KONUT SİGORTASI
konut_sigortasi

Sahibi olduğunuz en önemli değerlerden biri olan ev  ve iş yerinizin deprem,yangın,sel,kaza,doğal afet ve benzeri beklenmeyen maddi olaylar ile çok ciddi anlamda hasar görmesi veya hırsızlık,terör,ve buna benzer şiddet ve suç hareketleriyle tahrip edilmesi gibi ani olarak ve beklenmedik bir biçimde gerçekleşecek tüm tehlikelere karşı korumak için mevcut bütçenizden yapacağınız çok küçük miktardaki sigorta harcamaları ile kolayca engellemeniz mümkün.

 

İş yeri konut sigortası hangi teminatları kapsar?
Yangın ,Yıldırım, İnfilak

Çıkabilecek bir yangında, alevlerin,duman ve isin meydana getireceği zararlar  ya da yıldırım düşmesi sonucu uğrayacağınız direkt zararlar ya da doğalgaz veya ısı tesisatının, her türlü gaz türlerinin, kazanlarının vb. infilakı sonucu meydana getireceği zararlar teminat altındadır.

Sel/Su Baskını, Fırtına, Kar Ağırlığı, Yer Kayması

Açık alan veya  sundurma altındaki eşyalarınız hariç olmak üzere, meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

Dolu

Dolu neticesi sadece binanın dış cephesinde, dış camlarında, çatıda ve binanın içindeki eşyalarda meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

Dahili Su

Bina içindeki temiz veya pis su tesisatınızın, su depo ve sarnıçlarının, su borularının kalorifer kazanı ya da radyatörlerinizin neden olacağı su zararları teminat altındadır.

Kara Taşıtları, Hava Taşıtları Çarpması

Motorlu, motorsuz kara ve hava taşıtlarının çarpmaları nedeniyle sigortalı kıymetlere gelecek zararlar teminat altındadır.

Duman

Bacaya bağlı ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat altındadır.

Terör

3713 sayılı terörle mücadele kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile  bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı kıymetlerde meydana gelen zararlar teminat altındadır.

Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev,lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen zararlar teminat altındadır.

Kötü Niyetli Hareketler

Grev, lokavt, kargaşalık,halk hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen zararlar teminat altındadır.

Enkaz Kaldırma Masrafları

Hasar sonucu ortaya çıkan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtildiği limitle teminat altındadır.

Hırsızlık

Zorlama veya şiddet kullanma yoluyla girilerek eşyalarınızın çalınması vb. zararlar teminat altındadır.

Yangın Mali Mesuliyet

Yangın,İnfilak, Duman, Dahili su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler ve Terör nedeniyle; mal sahibi iseniz kiracınıza ve komsularınıza veya kiracı iseniz mal sahibinize ve komşularınıza vereceğiniz, bina ve mallar ile ilgili sorumluluklarınız teminat altındadır.

Kira Kaybı

Yangın ve ek teminatları risklerinin gerçekleşmesi neticesinde konut sahibi sigortalının, kiracısından kirasını alamamasından ötürü uğrayacağı kira kaybı ya da kiracı sıfatına sahip sigortalının, ödemiş olduğu kiranın gün hesabıyla işlememiş müddete isabet eden kısmından doğan kaybı poliçede belirtilen limit ve şartlarla teminat altındadır.

İzolasyon Eksikliği

Yetersiz izolasyon sonucu sızan yağmur sularının vereceği zararlar teminat altındadır.

İş Durmasına Bağlı Maddi Kayıplar

Yangın sonucu meydana gelecek iş durması nedeniyle oluşacak zarar poliçe ve poliçe kitapçığında belirtilen limit ve şartlarla teminat altındadır.

Hukuksal Koruma

Konutunuzla  ve işyerinizle ilgili konulardan doğan davalarınızda, dilekçe masrafları, temyiz masrafları gibi masraflarınız poliçedeki limitlerle teminat altındadır.

Cam Kırılması

Poliçede belirtilen limitlerle teminat altındadır.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir hasarda toplam bedel üzerinden %5 oranında tenzili muafiyet uygulanır. Sigortacı oluşan hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

Boya, Badana, Sabit Dekorasyon

Kiracı sıfatıyla yaptıracağınız Boya, Badana ve Sabit Dekorasyona gelecek zararları teminat altına alır.

Kasada Bulunan Mücevherat Ve Kıymetli Saatler

Poliçede belirtilen şart ve limitlerle teminat altındadır.

Açıktaki Mücevherat Ve Kıymetli Eşyalar

Kasa dışında tuttuğunuz takı vb. ziynet eşyaları ile kıymetli saatler poliçede belirtilen limit şartlarla teminat altındadır. Cumhuriyet altını, döviz ve nakit para gibi kıymetler teminat kapsamı dışındadır.

Ferdi Kaza

Ölüm, Sürekli sakatlık ve Tedavi Masrafları, poliçe ve poliçe kitapçığında belirtilen şart ve limitlerle teminat altındadır.

Riziko Adresi Dışındaki Makine Ve Demirbaşlar

Makineleriniz, tamir için gönderdiğiniz adreste de teminat altındadır.

Emniyeti Su İstimal

Bordrolu çalışanlarınızın vereceği güveni su istimale bağlı hırsızlık ve benzeri  zararlar, genel ve özel şartlarda belirtilen şartlara uyması halinde teminat altındadır.

Elektrik Hasarları

Poliçede belirtilen elektronik eşyalarda meydana gelecek elektriğe bağlı zararlar teminat altındadır.

3. Şahıs Mali Sorumluluk

3. Şahıslara vereceğiniz zararlar, poliçe özel şartlarında belirtilen şartlara uyması halinde teminat altındadır.

Yakıt Sızması

Sabit ısıtma tesisatında meydana gelecek yakıt sızmalarının bina ve eşyalara doğrudan vereceği zararlar poliçede belirtilen şartlarla teminat altındadır.

Taşınan Para

Personeliniz tarafından ikinci bir adrese taşınan işyerine ait paralara gelecek zararlar, genel ve özel şartlarda belirtilen şartlara uyması halinde teminat altındadır.

Makine Kırılması

Makinelerinize gelecek zararlar poliçe özel şartlarında belirtilen şartlara uyması halinde teminat altındadır.

İşveren Mali Sorumluluk

İşveren sıfatıyla, çalışanlarınıza verilecek zararlardaki sorumluluğunuz İşveren Sorumluluk Genel Şartları ile poliçe özel şartlarında belirtilen şartlara uyması halinde teminat altındadır.

Yardım Hizmeti

İşyerinizde ve konutunuzda oluşabilecek dahili tesisat masrafları,anahtar kaybı,unutulması veya kilitli kalma durumlarında çilingir hizmeti, camların kırılması ve çatlaması gibi hasarlarınız teminat kapsamındadır.